چه گیاهانی برای دیوار سبز مناسب است

این که در دیوار سبز چه نوع گیاهانی بکاریم که دوام مناسب را داشته باشد، از اصلی ترین نکات این کار است. گیاهان انتخابی باید در برابر تابش مستقیم آفتاب، سرما، گرما و بارندگی دارای شرایط ایده آل و مقاوم باشند. به علاوه ی این که زیبایی مد نظر را برای دیوار سبز به ارمغان آورند. بنابراین نکات زیر را بخاطر بسپارید:

عواملی مانند رطوبت محیط، کیفیت آب، میزان آب دریافتی، شدت نور، شدت باد، ارتفاع خاک و عواملی از این قبیل در انتخاب گیاهان برای دیوار سبز تاثیر بسزایی دارند. هم چنین توجه به تنوع رنگ و فرم و غنای بویایی می تواند بر روی روحیه ی افراد بازدید کننده تاثیر بسیار خوبی بگذارد. انتخاب دسته ی گیاهان همیشه سبز را هرگز فراموش نکنید. با در نظر گرفتن این که اقلیم در این مورد نقش مهمی دارد. چرا که در اقلیم های سرد و خشک استفاده از این گیاهان اشتباه بوده و توصیه نمی شود. زیرا از نفوذ نور خورشید در بین برگها تا حدی جلوگیری می نماید.

Image